Voorwaarden advertentie plaatsen

Op de website van Escort2day.nl is het nederlands recht van toepassing. Men kan kiezen voor een betaalde vermelding op de website van Escort2day.nl. Enkele voorwaarden aan waaraan een escortservice dient te voldoen is dat het gaat om een vergunde escort service, er weinig tot het liefst geen negatieve recensies met name tot oplichting over bekend zijn, en dat het betreffende bureau daadwerkelijk diensten verricht t.o.v de klant. Advertenties die geplaatst worden op de website kan een vergoeding voor worden gerekend. Het is niet mogelijk om restitutie te ontvangen wanneer men niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden, of wanneer het geadverteerde niet het behaalde resultaat heeft behaald. Voor vragen is het mogelijk om contact op te nemen. De website van Escort2day.nl is onder beheer bij Van der linde media.